Fotogalerija
LV   RU   EN   DE
             Par uzņēmumu
             Mūsu partneri
             Mūsu darbi
             Fotogalerija
             Kontakti

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība

10kV elektroapgāde, 0.4kV elektrotīkli, dzelzceļa parka apgaismojuma un teritorijas apgaismojuma izbūve, automātikas un vadības sistēma, centrālās vadības posteņa ēkas būvniecība, artēziskā urbuma Nr.1 un tā ēkas būvniecība, artēziskā urbuma Nr.2 un tā ēkas ar sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma Nr.3 un tā ēkas būvniecība, apsildīšanas posteņa ēkas un katlu mājas būvniecība, sašķidrinātās gāzes glabātuve, ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, elektroapgāde un apgaismojums, datoru un telefonu tīkli, apsardzes signalizācija un piekļuves kontrole, ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēma, videonovērošanas sistēma, gāzes apgādes tīkli

*
*

Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnei pieguļošās teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija un kuģu stāvēšanas piestātnes Nr.25b renovācija Kr.Valdemāra ielā 6, Ventspilī

Ūdensvada un lietus ūdens kanalizācijas izbūve, naftas produktu uztvērēja un smilšu uztvērēja montāža, zemes darbi, elektromontāžas darbi

*
*

Koģenerācijas elektrostacijas, Inčukalnā, Inčukalna nov. būvniecība

Zemes darbi, dzelzsbetona darbi, sendvičpaneļu montāža, jumta izbūve, logu, durvju montāža, iekšējās un ārējās komunikācijas- ūdensvads, kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, elektroapgāde, automatizācija, zemējuma izbūve, siltumtrases izbūve, asfaltēšana, elektroiekārtu iegāde, uzstādīšana

*
*

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Fabrikas ielā 6, Fabrikas ielā 6C, Fabrikas 6D, Kustes dambja sarkano līniju robežās, Ventspilī

Ūdensvada, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, lietus ūdens sūkņu stacijas montāža, lietus ūdens spiedvada izbūve, lietus ūdens attīrīšanas iekārtas montāža, sadzīves kanalizācijas dīķera izbūve, sadzīves kanalizācijas izbūve, zemes darbi

*
*

Elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas būvdarbi siltumavotam Brīvības ielā 38 un siltumavotam Talsu ielā 69, Ventspilī (Ventspils katlumājas)

Celtniecības darbi, sadales skapju izgatavošana un komplektēšana, transformatoru nomaiņa, slēgiekārtu komplektu montāža, releju aizsardzības un automātikas montāža, iestatīšanas darbi, zemējuma izbūve, apgaismojuma montāža; 10kV, 6kV, 1kV kabeļu līniju montāža; ventilācijas sistēmas izbūve; metāla durvju, kāpņu izgatavošana, uzstādīšana; katlu mājas elektrosadales telpu pārbūve; bruģa seguma, asfalta seguma un zālāja atjaunošana

*
*

Rīgas TEC-2 rekonstrukcija 2. kārta

Elektromontāžas darbu veikšana, elektroapgāde, vadības un automatizācijas sistēma

*
*

Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciemā

Ūdensvads un kanalizācijas izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, asfalta atjaunošana

*
*

Attīrīšanas iekārtu flotatora - nostādinātajā 35-2 remonts, AS "Ventbunkers" NAI daļas flotatori, Ventspilī

Metālkonstrukciju demontāžas, remonta un montāžas darbu veikšana, pretkorozijas darbi

*
*

Ventspils pilsētas siltumapgādes siltumavota Ventspilī, Brīvības ielā 38, rekonstrukcija, pārejot, uz citu kurināmo - koksnes biomasu

Siltumtrases demontāža un montāža, siltumizolācija, 30t katla uzstādīšana

*
*

Tehnoloģiskās sūkņu stacijas Nr.4 rekonstrukcija SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā, Ventspilī

Celtniecības darbi, metālkonstrukcijas izgatavošana un montāža, pretkorozijas darbi, ūdensvads un kanalizācija, vadības un automatizācijas sistēma

*
*

Paceļamā autotransporta tilta Ventspilī dekoratīvā izgaismošana

Elektromontāžas darbi, metālkonstrukciju izstrādāšana un instalācija

*
*

"Trīs vēja ģeneratori" un "Pieci vēja ģeneratori", Alsungas novadā, Latvijā

Monolīto pamatu un torņu armēšanas un betonēšanas darbi

*
*

AS "Ventbunkers" 2. muliņa ugunsdzēsības sistēmas būvniecība, Ventspils

Ugunsdzēsības sistēmas cauruļvadu būvniecība, elektroapsilde, ugunsdzēsības signalizācijas un ugunsdzēsības sistēmas automatizācija, elektroapgāde

*
*
*
*

SIA "Bio-Venta" biodīzeļa rūpnīcas katlu mājas renovācija, Ventspils

Celtniecības darbi, elektromontāžas darbi, automātika, iestatīšanas darbi

*
*

Paceļamais autotransporta tilts pāri Ventas upei Ventspilī

Montāžas darbi, programmēšana un pacelšanas mehānisma automatizācijas sistēmas iestatīšanas darbi

Meteo un video monitoringa sistēmas, ugunsgrēka signalizācijas, ceļu zīmju un upes navigācijas zīmju montāža un iestatīšanas darbi

*
*

Tuapses sauskravu terminālis

Automatizācijas sistēmu, ražošanas sakaru un videonovērošanas montāža

*
*

Ustjlugas jūras tirdzniecības osta. Lejamkravu komplekss

Automatizācijas sistēmu, gāzes monitoringa montāža un cauruļvadu siltumizolācija

*
*
*
*

Brocēnu cementa rūpnīca „CEMEX”

Elektrosadales apakšstaciju, dīzeļģeneratoru iekārtu, vidējā sprieguma kabeļu līniju,

kontroles un optisko sakaru līniju montāža

*
*
*
*

Siltumizolēšanas darbi Nīderlandē

Rezervuāru siltumizolēšana pēc „Track Lock” tehnoloģijas

*
*

Siltumizolēšanas darbi „TEC-2”

*
*

Siltumizolēšanas darbi „Statoil”, Rīga

*
*

Akciju sabiedrība "SZMA V"
Tālrunis: +371 636 80170, fakss: +371 636 07490
Elektroniskais pasts:
Web izstrāde: SoftIB, 2010