Mūsu darbi
LV   RU   EN   DE
             Par uzņēmumu
             Mūsu partneri
             Mūsu darbi
             Fotogalerija
             Kontakti

AS "SZMA V" faktisko izpildīto darbu saraksts pēdējo 4 gadu laikā

● 2017

Tehnoloģiskā cauruļvada L104 savienojums ar tehnoloģisko cauruļvadu L219, SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā Talsu ielā 75, Ventspils
Dzelzsbetona balstu izveide, tehnoloģisko cauruļvada un armatūras montāža, siltumizolācija

Laukumā Nr.1 ugunsdzēsības ūdens sūkņu stacijas cauruļvada siltumizolācija, SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā Talsu ielā 75, Ventspils
Zemes darbi, teknes un vāku izgatavošana un montāža, pretkorozijas un hidroizolācijas darbi, kabeļu un elektroiekārtu montāža

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināliem būvniecība, apsildīšanas posteņa kāpņu pārbūve
Demontāžas darbi, zemes un betonēšanas darbi, metālkonstrukcijas

Slāpekļa iekārtu un cauruļvadu montāža, SIA "Ventamonjaks serviss" teritorijā Dzintaru ielā 66, Ventspilī
Iekārtu montāža, tehnoloģisko cauruļvadu montāža, pretkorozijas apstrāde

Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskā procesa automātiskās vadības sistēmas pārbūve, Dzintaru ielā 88, Ventspilī
Optikas kabeļu montāža, automātikas sadaļu demontāžas un montāžas darbi

Mazuta sūkņa Nr.46 uzstādīšana sūkņu stacijā Nr.34, AS "Ventbunkers" teritorijā Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Tehnoloģisko cauruļvadu montāža, iekārtu un armatūras montāža, cauruļvadu un iekārtu siltumizolācija, kabeļu konstrukciju un kabeļu montāža, elektroiekārtu montāža, elektroapsildes iekārtu montāža, automatizācijas iekārtu un kabeļu montāža

Rezervuāru Nr.5, Nr.12, Nr.13, Nr.15, Nr.19, Nr.34, Nr.36, Nr.38, Nr.40, Nr.110, Nr.114, Nr.121, Nr.122 remontdarbi SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā, Talsu ielā 75, Ventspilī
Metināšanas darbi, metāla konstrukcijas, pretkorozijas darbi, zemējuma remonts

Mazuta cauruļvada DN400 nomaiņa, AS "Ventbunkers" teritorijā, Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Pamatu un balstu montāža, tehnoloģisko cauruļvadu un iekārtu montāža, elektroapsilde, cauruļvadu un armatūras siltumizolācija

Recirkulācijas sistēmas nomaiņa AS "Ventbunkers" teritorijā Dzintaru ielā 47, Ventspilī
Tehnoloģisko cauruļvadu un armatūras montāža, cauruļvadu un iekārtu siltumizolācija, kabeļu montāža, elektrosadales izgatavošana un montāža, elektroapsildes iekārtu montāža

Rezervuāra Nr.14.1 ugunsdzēsības putu sistēmas cauruļvadu un iekārtu nomaiņa Dzintaru ielā 88, Ventspilī
Pretkorozijas apstrāde, demontāžas darbi, jaunā cauruļvada izbūve un putu ģeneratoru montāža, tranšejas aizbēršana un rezervuāra apmales remonts

Rīgas brīvostas piestātņu ZO-1 un ZO-2 rekonstrukcija, Atlantijas iela, 27C, Rīga, 3. kārta
Elektroapgāde, ārējie tīkli, kabeļu un sadalnes montāža, zemējuma kontūra un gaismekļu montāža, lietus kanalizācijas izbūve, dzelzsbetona naftas produktu atdalītāja uzstādīšana

Naftas produktu cauruļvada "Polocka - Ventspils" starpposmu punktu aprīkošana ar papildus mērlīdzekļiem, NPPS "Džūkste", Džūkstes pagasts, Tukuma novads
Stiegrošanas un betonēšanas darbi, skapja izgatavošana un montāža, tehnoloģisko cauruļvada un iekārtu montāža, elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmas montāža

Automātiskās ugunsdzēsības sūkņu stacijas modernizācija: ugunsdzēsības sūkņa ar dīzeļdzinēju uzstādīšana, Dzintaru ielā 66, Ventspilī
Apdares darbi, ventilācijas sistēmas montāža, betonēšanas darbi, metāla konstrukciju pretkorozija un montāža, cauruļvadu pārmontēšanas darbi, iekārtu, armatūras un cauruļvadu montāža, pretkorozija un siltumizolācija

Cementa silosa pārbūves darbi SIA "CEMEX" piederošajā teritorijā Zemgales ielā 4, Liepājā
Pastiprināšanas konstrukciju montāža, sastatnes montāža un demontāža, metināšanas darbi, pretkorozijas darbi

Sadales S-715 pārvietošana Dobeles šosejā 100A, Jelgavā TP-1825 z-6, z-9
Zemes darbi, kabeļu uzmavas montāža, elektroiekārtu montāža

Sūkņa Nr.22 apsaiste un cauruļvadu L-19 savienošana ar L-20A, AS "Ventbunkers" teritorijā Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Demontāžas darbi, slīdošo balstu izgatavošana un montāža, tehnoloģisko cauruļvadu montāža, cauruļvadu un metālkonstrukciju pretkorozijas apstrāde

Dīzeļdegvielas cauruļvada DN300 izbūve, AS "Ventbunkers" teritorijā Dzintaru ielā 92, Ventspils
Individuālo metālkonstrukciju balstu izgatavošana un montāža, siltumizolācijas darbi

Sūkņu stacijas, divu ūdens nostādināšanas baseinu būvniecība un transformatoru apakšstacijas novietošana karjerā "Kūmas" Novadnieku pag., Saldus nov.
Balstu izgatavošana un montāža, metināšanas darbi, pretkorozijas darbi, kāpņu montāža, elektroapgādes līnijas balstu izgatavošana un montāža, zemes darbi, aizbīdņu montāža, akas montāža, noslēgarmatūru montāža, transformatoru apakšstacijas KTA uzstādīšana, zemējuma montāža, kabeļu ieguldīšana, kabeļu trases un kabeļu montāža, sūkņu stacijas elektroapgāde, elektropārvades līnijas montāža, VAS iekārtu montāža

● 2016

Telfera remonts ugunsdzēsības sūkņu stacijā SIA "Ventamonjaks serviss" teritorijā Ventspilī, Dzintaru ielā 66
Demontāžas un montāžas darbi, metināšana, pretkorozijas apstrāde

Rezervuāru Nr.4, Nr.9, Nr.21, Nr.27, Nr.37, Nr.53, Nr.97, Nr.101, Nr.106, Nr.110, Nr.112, Nr.123, Nr.401, Nr.402, Nr.403, Nr.404 remontdarbi SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā, Talsu ielā 75, Ventspilī
Metināšanas darbi, metāla konstrukcijas, pretkorozijas darbi, zemējuma remonts

ООО «ГЛОБАЛТЕХЭКСПОРТ» Simferopoles TEC celtniecība. Atšķelšanas armatūras bloks
Elektrisko un vadības skapju izgatavošana

Kaktu ielas un Krogus ielas rekonstrukcija, iebrauktuves izbūve, Rīgā
Zemes darbi, kabeļu guldīšana, apgaismes sadalnes montāža

Rīgas brīvostas piestātņu ZO-1 un ZO-2 rekonstrukcija, Atlantijas iela 27, Rīga. 1.kārta
Elektromontāžas darbu veikšana, apgaismojums

SIA ""Ventspils Nafta" termināls" tehnoloģisko cauruļvadu pieslēgšana RP-3 un TSS-5, Talsu ielā 75, Ventspils
Zemes darbi, būvkonstrukcijas izbūve, tehnoloģiskā cauruļvada izbūve

Pludmales volejbola stadions Vasarnīcu iela 58, Ventspils
Zemes darbi, aizsargcauruļu un kabeļu guldīšana, apgaismojuma balstu ar pamatiem un gaismekļu uzstādīšana, sadalnes montāža

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība, Rīga
Savienošanas uzmavas montāža, apgaismojuma vadības sadalnes montāža un palaišana

Spēka un automātikas skapju nomaiņa, Dzintaru 39B, Ventspils, AS "Baltic Coal Terminal"
Elektromontāžas darbu veikšana

Naftas produktu uzglabāšanas rezervuāra iekšpuses pretkorozijas pārklājuma atjaunošana, AS "Ventbunkers", Dzintaru iela 90, Ventspils
Attīrīšanas darbi ar smilšstrūklu, krāsošanas darbi

Apkures trases nomaiņa AS "Ventbunkers" administrācijas telpu kompleksā Sanatorijas ielā 29, Ventspilī
Betona bruģa seguma demontāža, rakšanas darbi, apkures trases nomaiņa, braucamās daļas un zaļās zonas seguma atjaunošana

Putu ģeneratora pārvietošana rezervuāru Nr.401-404, 405 apvaļņojumā SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā, Ventspils
Demontāžas darbi, cauruļvada montāža, metināšanas darbi, pretkorozijas aizsardzība

Rezervuāru parka Nr.3 apvaļņojuma krāsojuma atjaunošana, AS "Ventbunkers", Dzintaru iela 90, Ventspils
Virsmu mazgāšana, betona sienas remonts, sienas virsmas apstrāde ar hidrofobizējošo līdzekli, krāsošana ar aizsargpārklājumu

Virszemes naftas produktu cauruļvada 370m garumā izbūve AS "Ventbunkers" teritorijā Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Pamatu ierīkošana, cauruļvada un iekārtu montāža, elektroapgādes un elektroapsildes darbi, siltumizolācijas ierīkošana

Amonjaka izliešanas estakāde Inv.Nr.2001, Dzintaru iela 66, Ventspils
Saspiestā gaisa cauruļvadu nomaiņa

SIA "PARS Termināls". Mērīšanas līmeņa devēju un kabeļu ierīkošana tvertnēm Nr.10 un Nr.11, un jaunai tvertnei Nr.9 Rīgā, Tvaika ielā 7a
Kabeļu trases izbūve un kabeļu montāža, iekārtas montāža un pieslēgšana

SIA "Ventamonjaks", "Jumta seguma nomaiņa un izlīdzināšana, nesošo profilu pretkorozijas apstrāde un statņu montāža" SIA "Ventamonjaks serviss" teritorijā Ventspilī, Dzintaru ielā 66
Pretkorozijas darbu veikšana, demontāžas un montāžas darbu veikšana

Dīzeļdegvielas padošana no sūkņu stacijas Nr.31 sūkņa Nr.13 uz 2. un 3. muliņu darba zonām AS "Ventbunkers" teritorijā, Dzintaru ielā 90, Ventspils
Betona pamatu izgatavošana un montāža, betona bedres izgatavošana, apkalpes laukumu izgatavošana un montāža, balstu izgatavošana un montāža, pretkorozijas darbi, tehnoloģisko cauruļvadu montāža, dīzeļdegvielas skaitītāja un filtra montāža, cauruļvadu armatūras un degvielas šļūtenes montāža, elektromontāžas darbi

SIA "Ventamonjaks serviss". Estakāžu 04-E1, 01-E4, 02-E2 metālkonstrukciju nomaiņa, Dzintaru ielā 66, Ventspilī
Estakāžu metālkonstrukciju remonts, kolonnas balstu nomaiņa, un pretkorozijas apstrāde

Apkalpes laukumu montāža pie tehnoloģisko cauruļvadu drenāžām un noslēdzošās drenāžas, kas atrodas augstumā, Dzintaru ielā 66, Ventspilī
Apkalpošanas laukumu izgatavošana un montāža, pretkorozijas apstrāde

SIA "CEMEX". Noliktavu ēkas Rūpnīcas ielā 10, Brocēnos, Brocēnu nov., Latvija, elektroapgāde
Apgaismojuma elektrotīklu montāža

SIA "CEMEX". Karjeru iekārtas metālkonstrukciju remonts, Laucienes pagastā, Talsu novadā
Metālkonstrukciju remonts

SIA ""Ventspils nafta" termināls". Avārijas apturēšanas un aizbīdņu aizvēršanas pogas, eļļas stacijas un elektrokontaktu manometru signalizācijas operatoru dežūrtelpā muliņos, Dzintaru ielā 90, Ventspilī, montāža
Kabeļu un kabeļu konstrukciju montāža, iekārtu montāža un iestatīšanas darbi

● 2015

Cauruļvadu nomaiņa AS "Ventbunkers" sūkņu mājā Nr.2, Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Zemes darbi, stiegrošana un betonēšana, metāla konstrukcijas, pretkorozijas darbi, tehnoloģiskā cauruļvada montāža, tehnoloģiskās iekārtas un aizbīdņu montāža, apkalpes laukumu izgatavošana un montāža, kabeļu konstrukciju un kabeļu montāža, elektroapgādes iekārtu montāža, automatizācijas iekārtu montāža, elektroapsildes sistēmas montāža, siltumizolācijas darbi

SIA "Ventamonjaks Serviss" rezervuāru Poz.06-3 INV. Nr.1165 un Poz.06-2 INV. Nr.1166 jumtu siltumizolācijas pārklājuma remonts Dzintaru ielā 66, Ventspilī
Demontāžas darbi, siltumizolācijas darbi

Rezervuāru Nr.1, Nr.10, Nr.12, Nr.28, Nr.32, Nr.119, Nr.122, Nr.126, Nr.408 remontdarbi SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā, Talsu ielā 75, Ventspilī
Metināšanas darbi, metāla konstrukcijas, pretkorozijas darbi, zemējuma remonts

Tehnoloģisko cauruļvadu TSS Nr.6 un estakādes Nr.3 apsaiste SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā, Talsu ielā 75, Ventspilī
Zemes darbi, metināšanas darbi, metāla konstrukcijas izgatavošana un montāža, pretkorozijas aizsardzība un krāsošana, betonēšana

SIA ""Ventspils nafta" termināls" estakādes Nr.3 noslēdzošo vārstu aprīkošana ar elektrisko apsildi Talsu ielā 75, Ventspilī
Demontāžas darbi, elektromontāžas darbi, siltumizolācijas darbu veikšana

Speciālā aprīkojuma un papildaprīkojuma izbūve un pieslēgšana no esošās flotācijas iekārtas iegūtā flotāta atūdeņošanai Talsu ielā 75, Ventspilī
Elektroiekārtas montāža, kabeļu konstrukciju un kabeļu montāža, elektroapsildes sistēmas montāža, apgaismošanas montāža, zemējuma montāža, metālkonstrukciju izgatavošana un montāža, pretkorozijas apstrāde, tērauda cauruļvada un armatūras montāža, transportiera un atgaisošanas tvertnes ventilācijas cauruļvadu montāža, dūņu padeves vada montāža, kanalizācijas vada montāža, gaisa vada montāža, betonēšana, gāzes atklāšanas sistēmas montāža, vadības un automatizācijas sistēmas montāža

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība
10kV elektroapgāde, 0.4kV elektrotīkli, dzelzceļa parka apgaismojuma un teritorijas apgaismojuma izbūve, automātikas un vadības sistēma, centrālās vadības posteņa ēkas būvniecība, artēziskā urbuma Nr.1 un tā ēkas būvniecība, artēziskā urbuma Nr.2 un tā ēkas ar sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma Nr.3 un tā ēkas būvniecība, apsildīšanas posteņa ēkas un katlu mājas būvniecība, sašķidrinātās gāzes glabātuve, ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, elektroapgāde un apgaismojums, datoru un telefonu tīkli, apsardzes signalizācija un piekļuves kontrole, ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēma, videonovērošanas sistēma, gāzes apgādes tīkli

Kālija hlorīda ražošana SIA "CEMEX"
Automātikas un vadības sistēma, kabeļu konstrukciju un kabeļu montāža

800kVA transformatora pārnešana no SIA "CEMEX" kaļķakmens karjera "Kūmas" uz SIA "CEMEX" ražotni Liepnieku ielā 15, Brocēnos
Demontāžas darbu veikšana, stiegrošanas un betonēšanas darbi, kabeļu konstrukciju un kabeļu montāža, elektrosadales skapju izgatavošana un montāža, transformatora uzstādīšana, zemējumu montāža

SIA ""Ventspils nafta" termināls" cauruļvadu spiediena devēju uzstādīšana, Talsu ielā 75, Ventspilī
Zemes darbi, elektromontāžas darbi

AS "Ventbunkers" ugunsdzēsības depo betona grīdas atjaunošana Dzintaru ielā 66, Ventspilī
Demontāžas un betonēšanas darbi

Tankkuģu un rūpniecisko notekūdeņu nostādināšanas rezervuāra Nr.14.2 metāla grīdas pretkorozijas apstrāde un krāsošanas darbi AS "Ventbunkers" teritorijā Dzintaru ielā 88, Ventspilī
Smilšstrūklas apstrāde, krāsošana

Cauruļvadu nomaiņa AS "Ventbunkers" sūkņu mājā Nr.2 Dzintaru ielā 66, Ventspilī
Zemes darbi, betonēšanas darbi, metālkonstrukcijas, cauruļvada montāža

AS "Ventbunkers". Kabeļu guldīšana pie rezervuāriem Nr.14.1, 14.2, 14.3 Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Kabeļu konstrukciju un kabeļa demontāža un montāža

SIA "Ventamonjaks Serviss" cauruļvada DN 350 montāža Dzintaru ielā 66, Ventspilī
Demontāžas darbi, cauruļvada balstu ierīkošana, cauruļvada montāža, apkalpošanas laukumu izgatavošana un montāža

AS "Ventbunkers" naftas produktu saturošo notekūdeņu cauruļvada nomaiņa 200m garumā Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Cauruļvada montāža, metināšanas darbi, pretkorozijas aizsardzība

SIA "Delta Property". Gāzes apgādes ārējo tīklu pārlikšana Brīvības gatvē 372, Rīgā
Zemes darbi, uzmavu montāža, zemējuma kontūru montāža, elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu montāža, vadības un automatizācijas sistēmas iekārtu montāža

SIA "Naftimpeks". Divpusējās gaišo naftas produktu noliešanas estakādes ar nojumi rekonstrukcija Laivinieku ielā 11, Rīgā
Zemējuma kontūra montāža, elektroapgaismojuma tīklu montāža, sūkņa un tā aizbīdņa pieslēgšana, ugunsdzēsības automātiskās sistēmas montāža, vadības un automatizācijas sistēmas montāža

AS "Ventbunkers". Tilpņu mērīšanas sistēmas TRL/2 modernizācija Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Iekārtu montāža

Liepājas SEZ. Zvejnieku ostas piestātnes Nr.93 rekonstrukcija. Roņu ielā 8, Liepājā, Liepājas SEZ teritorija, Liepājas osta, Tirdzniecības kanāla dienvidu krasts
Lietus ūdens kanalizācijas izbūve, dzelzsbetona pamatu izgatavošana un montāža, attīrīšanas iekārtas montāža, zemes darbi, elektromontāžas darbi, apgaismojuma stabu uzstādīšana, elektrosadales skapju izgatavošana un montāža, zemējumu montāža, iestatīšanas darbi

SIA ""Ventspils nafta" termināls" tehnoloģisko aku rekonstrukcija, Talsu ielā 75, Ventspilī
Demontāžas darbi, zemes darbi, metāla konstrukcijas izgatavošana un montāža, pretkorozijas aizsardzība un krāsošana, betonēšana

AS "Ventbunkers" naftas produktu izliešanas estakādes Nr.1 remonts, Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Metāla konstrukcijas demontāža un montāža, pretkorozijas apstrāde; elektroapgādes, ražošanas sakaru, vadības un automatizācijas sistēmu, ugunsdzēsības automātikas, ārējā apgaismojuma, tehnoloģisko cauruļvadu elektroapsildes kabeļu konstrukciju, kabeļu un iekārtu demontāža un montāža; aizbīdņu demontāža un montāža; siltumizolācijas darbi

SIA ""Ventspils nafta" termināls" 2. tehnoloģiskā laukuma tehnoloģisko cauruļvadu savienojumi, Talsu ielā 75, Ventspilī
Metāla konstrukcijas, pretkorozijas darbi, betonēšana un zemes darbi

Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnei pieguļošās teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija un kuģu stāvēšanas piestātnes Nr.25b renovācija Kr.Valdemāra ielā 6, Ventspilī
Ūdensvada un lietus ūdens kanalizācijas izbūve, naftas produktu uztvērēja un smilšu uztvērēja montāža, zemes darbi, elektromontāžas darbi

Dūmvadu pievadkanālu pārbūve, revīzijas - tīrīšanas lūku izbūve katlu mājas apkures katlu dūmvados Ziemeļu ielā 21F, Ventspilī
Dūmvada tīrīšanas lūku no nerūsējošā tērauda izgatavošana un montāža

LSEZ SIA "GI Termināls", sūkņu mājas cauruļvadu siltināšana Ziemeļu ielā 19C, Liepājā
Siltumizolācijas darbi

● 2014

SIA "CEMEX", Brocēnu betona ražotne Liepnieku 15, Brocēni, Brocēnu nov.
Elektroapgāde, elektromontāža

"TYCO Thermal Controls" rezervuāru siltumizolēšana pēc "Track Lock" tehnoloģijas, Nīderlande
Siltumizolācijas paneļu montāža

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Fabrikas ielā 6, Fabrikas ielā 6C, Fabrikas 6D, Kustes dambja sarkano līniju robežās, Ventspilī
Ūdensvada, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, lietus ūdens sūkņu stacijas montāža, lietus ūdens spiedvada izbūve, lietus ūdens attīrīšanas iekārtas montāža, sadzīves kanalizācijas dīķera izbūve, sadzīves kanalizācijas izbūve, zemes darbi

Rīgas TEC-2 avārijas kurināmā saimniecības rekonstrukcija
Rezervuāru siltumizolācija

Rezervuāru R5 un R6 remonts SIA "Ventall Termināls" teritorijā Ventspilī, Dzintaru ielā 66
Metināšanas darbi

Siltumtrases modernizācija SIA "Ventamonjaks Serviss" teritorijā Ventspilī, Dzintaru ielā 66
Demontāžas darbi, betonēšana, cauruļvadu montāža

SIA "Ventamonjaks Serviss" ugunsgrēka dzēšanas sistēmas modernizācija, Ventspilī, Dzintaru ielā 66
Demontāžas darbi, pretkorozijas darbi, ugunsgrēka dzēšanas sistēmu montāža

Papildus sūkņa uzstādīšana šķidrā amonjaka recirkulācijai Dzintaru ielā 66, Ventspilī
Cauruļvadu un iekārtu montāža

Uzpildīšanas stacijas benzīna cauruļvada montāža SIA ""Ventspils nafta" termināls", Talsu ielā 75, Ventspils
Zemes darbi, pretkorozijas darbi, cauruļvada montāža, metināšanas darbi

SIA ""Ventspils nafta" termināls" cauruļvada estakādes pretkorozijas apstrāde 3.muliņā AS "Ventbunkers" teritorijā, Dzintaru ielā 90, Ventspils
Metālkonstrukciju pretkorozijas darbi

SIA ""Ventspils nafta" termināls" tehnoloģisko cauruļvadu estakādes 1. muliņa krasta zonā remonta darbi
Betonēšana, metāla konstrukcijas, pretkorozijas darbi

Pirmsattīrīšanas iekārtas ūdensvada pieslēgšana pie PSIA "Ūdeka" ūdensvada Talsu ielā 75, Ventspils, SIA ""Ventspils nafta" termināls
Aku montāža un cauruļvada montāža, zemes darbi

Butanizācijas kompleksa rāmju zem iekārtām izgatavošana un uzstādīšana SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā, Talsu ielā 75, Ventspils
Metāla konstrukcijas

SIA ""Ventspils nafta" termināls" aizbīdņu mezgla renovācija, 1. muliņš AS "Ventbunkers" teritorijā
Zemes darbi, betonēšana, pretkorozijas darbi

Pārejas tiltiņa pie rezervuāra Nr.15 izgatavošana un montāža SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā, Talsu ielā 75, Ventspils
Metāla konstrukcijas izgatavošana un montāža

Attīrīšanas līnijas pieslēgšanas cauruļvada montāža SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā, Talsu ielā 75, Ventspils
Zemes darbi, betonēšanas darbi, metāla konstrukcijas izgatavošana un montāža, cauruļvada montāža

Rezervuāra Nr.117 remontdarbi SIA ""Ventspils nafta" termināls" nomas teritorijā, Talsu ielā 75, Ventspils
Demontāžas un montāžas darbi, metināšanas darbi

SIA ""Ventspils nafta" termināls" tehnoloģiskās sūkņu stacijas Nr.3 daļas nojaukšana (elektrotehniskie darbi), Talsu ielā 75, Ventspils
Demontāžas darbi, zemes darbi, elektromontāžas darbi, apgaismojuma stabu uzstādīšana, iestatīšanas darbi

AS "Ventbunkers" rezervuāru Nr.10 un Nr.11 pieslēgšana, Dzintaru 90, Ventspils
Elektrometināšanas darbi, betonēšana, zemes darbi

AS "Ventbunkers" dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāru Nr.8, Nr.9, Nr.10, un Nr.11 sienu dzesēšanas sistēmu cauruļvada nomaiņa, Dzintaru 90, Ventspils
Demontāžas darbi, pretkorozijas darbi, cauruļvada montāža

Mazuta sūkņa nomaiņa sūkņu mājā Nr.2 AS "Ventbunkers" teritorijā, Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Demontāžas darbi, zemes darbi, betonēšanas darbi, metāla konstrukciju izgatavošana un montāža, cauruļvada montāža, pretkorozijas darbi, siltumizolācijas darbi

Cauruļvada DN400 montāža 110m garumā, AS "Ventbunkers" rezervuāru parks Nr.1, Dzintaru 90, Ventspils
Metāla konstrukciju izgatavošana un montāža, pretkorozijas darbi, cauruļvada montāža, siltumizolācijas darbi

Rezervuāra Nr.14,3 ugunsdzēsības putu sistēmas remonts, AS "Ventbunkers", Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Zemes darbi, betonēšana, pretkorozijas darbi, hidroizolācijas darbi, cauruļvada montāža

Rūpnieciskās kanalizācijas cauruļvada nomaiņa 70m garumā, NAI daļas rūpniecisko notekūdeņu cauruļvads, AS "Ventbunkers", Dzintaru 88, Ventspilī
Zemes darbi, betonēšana, metāla konstrukciju izgatavošana un montāža, cauruļvada montāža, pretkorozijas darbi, siltumizolācijas darbi

AS "Ventbunkers" dīzeļdegvielas rezervuāru Nr.10 un Nr.11 siltināšana Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Projektēšana, metāla konstrukciju izgatavošana un montāža, pretkorozijas darbi, siltumizolācijas darbi

Tvaika trases nomaiņa 685m, AS "Ventbunkers", Dzintaru ielā 90, Ventspilī
Metāla konstrukciju izgatavošana un montāža, pretkorozijas darbi, rūpnieciski izolētu bezšuvju cauruļu montāža

Mālpils novada domes administrācijas ēkas telpu remonts, Mālpils novada pašvaldība, Nākotnes iela 1, Mālpils
Iekšējie apdares darbi

Mālpils novada vidusskolas telpu remonts, Mālpils novada pašvaldība, Nākotnes iela 1, Mālpils
Iekšējie apdares darbi

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecības 2. kārta, savienojošais ceļš uz Krievu salas termināļiem 1. posms
Zemes darbi, kaļamā ķeta ūdensvada cauruļu DN500 montāža

Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes "Minka" telpu remonts
Iekšējie apdares darbi

Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3. posms
Zemes darbi, rūpnieciski izolēta cauruļvada ar signālvadiem montāža, metināšanas darbi, siltumizolācijas darbi, demontāžas darbi, asfalta seguma izbūve

Novēršanas platformas jaunbūves būvniecība "Čalas" Vārves pagastā, Ventspils novadā
Kāpņu izgatavošana un montāža, nojumes metāla konstrukciju montāža

Koģenerācijas elektrostacijas Plānupes ielā 34, Inčukalnā, Inčukalna nov. būvniecība
Zemes darbi, dzelzsbetona darbi, sendvičpaneļu montāža, jumta izbūve, logu, durvju montāža, iekšējās un ārējās komunikācijas- ūdensvads, kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, elektroapgāde, automatizācija, zemējuma izbūve, siltumtrases izbūve, asfaltēšana, elektroiekārtu iegāde, uzstādīšana

Koģenerācijas elektrostacijas "Tiltiņi", Inčukalna pag., Inčukalna nov. būvniecība
Zemes darbi, dzelzsbetona darbi, sendvičpaneļu montāža, jumta izbūve, logu, durvju montāža, iekšējās un ārējās komunikācijas- ūdensvads, kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, elektroapgāde, automatizācija, zemējuma izbūve, siltumtrases izbūve, asfaltēšana, elektroiekārtu iegāde, uzstādīšana

Horizontālā žāvētāja izbūve Inčukalnā
Zemes darbi, dzelzsbetona darbi un ārējo komunikāciju- ūdensvada un kanalizācijas izbūve
Akciju sabiedrība "SZMA V"
Tālrunis: +371 636 80170, fakss: +371 636 07490
Elektroniskais pasts:
Web izstrāde: SoftIB, 2010